การมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลท้ายตลาดบางส่วนที่้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ และนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร อบต.ท้ายตลาด ผู้นำชุมชนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลท้ายตลาดบางส่วนที่้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ อีกทั้งชาวบ้านบางส่วนที่ฐานะยากจนมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการครองชีพ ขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน