โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567