โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดโครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีพี่ๆจิตอาสา จากค่ายทหารกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ มาให้ความรู้กับ ครู นักเรียน และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้มีความเข้าใจในการช่วยเหลือและป้องกันเด็กจมน้ำ และเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายจากน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด