บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดนำโดย นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต ท้ายตลาด อสม.ประจำตำบล วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนในตำบลท้ายตลาด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดตะเคียน ตำบลท้ายตลาด