ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.ท้ายตลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยแสกน QR Coad ตามนี้ได้เลย