ศพด.อบต.ท้ายตลาด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนักเรียนที่สมัครต้องมี อายุ 2 ปี 6 เดือน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 16 พฤศจิกายน 2564) อายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2563-16 พฤศจิกายน 2564) สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 036-786024 ต่อ 17