การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารต ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ.2567-2569 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย