ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนที่สนใจรับทราบ  โดยประชาชนหรือท่านใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด 34 ม.3 ตำบลท้ายตลาด อำเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-786024 หรือทางเว็บไซต์ www.thaytalad.org และทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/thaytalad.org