การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารต ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรอ่านต่อ…