พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ” วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 “

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร   บุคลากรอบต.ท้ายตลาด ผู้นำชุมอ่านต่อ…

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จอ่านต่อ…

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด แอ่านต่อ…

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลท้ายตลาด

ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รองนายกอบต. เลขานุการ อบต. และสมาชิกอบต. พร้อมทีมงาน ลงเยี่อ่านต่อ…

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้านสู่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 เมษายน 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัอ่านต่อ…

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการจัดงานอ่านต่อ…

งานอุปสมบทหมู่ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

ในวันที่ 16 เมษายน 2567 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เป็นประธานเปิดงานอุปสมบทหมู่ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 เฉลอ่านต่อ…

โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3-5 เมษายน 2567 อบต.ท้ายตลาด อ. เมือง จ.ลพบุรี ได้จัดโครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ในหมู่อ่านต่อ…

งาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดเปิดงาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคาอ่านต่อ…

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ให้กับพนักงาน ข้าราชการ ลูอ่านต่อ…