การมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลท้ายตลาดบางส่วนที่้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ และนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์กอ่านต่อ…